Nieuws

Nieuws

Geplaatst op 14 Jun
Actualiteiten

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Geplaatst op Thu, 16 Aug 2018 05:00:00 +0100

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met
     Lees meer

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Geplaatst op Thu, 16 Aug 2018 05:00:00 +0100

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen,
     Lees meer

Bewijs van beperkt privégebruik auto

Geplaatst op Thu, 16 Aug 2018 05:00:00 +0100

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit
     Lees meer

Naheffing parkeerbelasting

Geplaatst op Thu, 09 Aug 2018 05:00:00 +0100

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld
     Lees meer

Geen werk, geen loon

Geplaatst op Thu, 09 Aug 2018 05:00:00 +0100

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op
     Lees meer

Aanvragen subsidie praktijkleren

Geplaatst op Thu, 09 Aug 2018 05:00:00 +0100

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen
     Lees meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

Geplaatst op Thu, 02 Aug 2018 05:00:00 +0100

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder
     Lees meer

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Geplaatst op Thu, 02 Aug 2018 05:00:00 +0100

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van
     Lees meer

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Geplaatst op Thu, 02 Aug 2018 05:00:00 +0100

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de
     Lees meer

Geen aftrek voorbelasting business seats

Geplaatst op Fri, 27 Jul 2018 05:00:00 +0100

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor
     Lees meer

Toepassing verleggingsregeling

Geplaatst op Thu, 26 Jul 2018 05:00:00 +0100

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel
     Lees meer

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

Geplaatst op Thu, 26 Jul 2018 05:00:00 +0100

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op
     Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Geplaatst op Thu, 26 Jul 2018 05:00:00 +0100

De wet, die regelt dat het UWV bij be√ęindiging van een dienstbetrekking met een langdurig
     Lees meer

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Geplaatst op Thu, 26 Jul 2018 05:00:00 +0100

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan
     Lees meer

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

Geplaatst op Thu, 19 Jul 2018 05:00:00 +0100

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het
     Lees meer