Nieuws

Nieuws

Geplaatst op 14 Jun
Actualiteiten

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Geplaatst op Thu, 15 Feb 2018 05:00:00 +0100

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij
     Lees meer

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

Geplaatst op Thu, 15 Feb 2018 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over
     Lees meer

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Geplaatst op Thu, 15 Feb 2018 05:00:00 +0100

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%
     Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Geplaatst op Fri, 09 Feb 2018 05:00:00 +0100

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen
     Lees meer

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

Geplaatst op Thu, 08 Feb 2018 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de
     Lees meer

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

Geplaatst op Thu, 08 Feb 2018 05:00:00 +0100

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de
     Lees meer

Nieuw modelkoopcontract woningen

Geplaatst op Thu, 08 Feb 2018 05:00:00 +0100

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het
     Lees meer

Vorming voorziening

Geplaatst op Thu, 01 Feb 2018 05:00:00 +0100

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als
     Lees meer

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

Geplaatst op Thu, 01 Feb 2018 05:00:00 +0100

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie
     Lees meer

Geen laag tarief voor parkeren

Geplaatst op Thu, 01 Feb 2018 05:00:00 +0100

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark
     Lees meer

Verplicht privévermogen

Geplaatst op Thu, 01 Feb 2018 05:00:00 +0100

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk
     Lees meer

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

Geplaatst op Thu, 25 Jan 2018 05:00:00 +0100

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting
     Lees meer

Belemmeringsverbod Waadi

Geplaatst op Thu, 25 Jan 2018 05:00:00 +0100

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van
     Lees meer

Verbouw kantoorpand tot woning

Geplaatst op Thu, 25 Jan 2018 05:00:00 +0100

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het
     Lees meer

Planningsbrief ministerie van Financiën

Geplaatst op Thu, 25 Jan 2018 05:00:00 +0100

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer
     Lees meer