Nieuws

Nieuws

Geplaatst op 14 Jun
Actualiteiten

Uitleg regeling belastingrente

Geplaatst op Thu, 22 Jun 2017 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem
     Lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

Geplaatst op Thu, 22 Jun 2017 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.
     Lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

Geplaatst op Thu, 22 Jun 2017 05:00:00 +0100

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het
     Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Geplaatst op Thu, 22 Jun 2017 05:00:00 +0100

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door
     Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Geplaatst op Thu, 22 Jun 2017 05:00:00 +0100

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende
     Lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

Geplaatst op Thu, 15 Jun 2017 05:00:00 +0100

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de
     Lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Geplaatst op Thu, 15 Jun 2017 05:00:00 +0100

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een
     Lees meer

Nettoloon in rekening-courant

Geplaatst op Thu, 15 Jun 2017 05:00:00 +0100

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking
     Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Geplaatst op Thu, 15 Jun 2017 05:00:00 +0100

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil
     Lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

Geplaatst op Thu, 08 Jun 2017 05:00:00 +0100

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat
     Lees meer

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

Geplaatst op Tue, 06 Jun 2017 05:00:00 +0100

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van
     Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Geplaatst op Fri, 02 Jun 2017 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA
     Lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Geplaatst op Wed, 31 May 2017 05:00:00 +0100

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het
     Lees meer

Verkapte winstuitdeling

Geplaatst op Wed, 31 May 2017 05:00:00 +0100

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast
     Lees meer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Geplaatst op Wed, 31 May 2017 05:00:00 +0100

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij
     Lees meer