Nieuws

Nieuws

Geplaatst op 14 Jun
Actualiteiten

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

Geplaatst op Thu, 17 May 2018 05:00:00 +0100

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen
     Lees meer

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

Geplaatst op Thu, 17 May 2018 05:00:00 +0100

De vaste commissie voor Financiƫn van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over
     Lees meer

Aanzegverplichting

Geplaatst op Thu, 17 May 2018 05:00:00 +0100

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting.
     Lees meer

Gebruikelijk loon

Geplaatst op Thu, 17 May 2018 05:00:00 +0100

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de
     Lees meer

Ketenregeling arbeidsrecht

Geplaatst op Wed, 09 May 2018 05:00:00 +0100

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
     Lees meer

Kwalificatie eigen woning

Geplaatst op Wed, 09 May 2018 05:00:00 +0100

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt
     Lees meer

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

Geplaatst op Wed, 09 May 2018 05:00:00 +0100

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden
     Lees meer

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

Geplaatst op Thu, 03 May 2018 05:00:00 +0100

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun
     Lees meer

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Geplaatst op Thu, 03 May 2018 05:00:00 +0100

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een
     Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Geplaatst op Thu, 03 May 2018 05:00:00 +0100

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun
     Lees meer

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

Geplaatst op Thu, 26 Apr 2018 05:00:00 +0100

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de
     Lees meer

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

Geplaatst op Thu, 26 Apr 2018 05:00:00 +0100

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze
     Lees meer

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

Geplaatst op Thu, 26 Apr 2018 05:00:00 +0100

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven
     Lees meer

Kamerbrief positie bedrijfsarts

Geplaatst op Thu, 19 Apr 2018 05:00:00 +0100

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever
     Lees meer

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

Geplaatst op Thu, 19 Apr 2018 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak
     Lees meer