>
>

Advisering

Fiscaal

Regels en wetten blijven veranderen. Geen paniek. Onze profesionals maken belastingadvies helder. 
Wij vertalen moeilijk te begrijpen jurisprudentie en beleid van de belastingdienst, zodat het ook voor u gesneden koek wordt. Met onze jarenlange ervaring en heldere voorbeelden maken we situaties inzichtelijk waar u uw voordeel mee kunt maken.

Advies

Het beste resultaat vraagt om regelmatig ‘sparren’. Een wezenlijk onderdeel van een natuurlijke adviesfunctie. Daarbij hoort voor ons gevraagd en ongevraagd advies geven omtrent bijvoorbeeld: ondernemingsplan, financieringen, begrotingen, bedrijfsopvolging, fusies en overname, aandelenwaardering, waarderingen van ondernemingen, advisering bij de keuze van rechtsvorm, oprichting besloten vennootschappen, firmacontracten, huurovereenkomsten, leningovereenkomsten, fiscale zaken, financial planning en estate planning. 
 
Complexere problemen zoals ontslagprocedures, juridische problemen of IT-problematiek, kunnen we desgewenst voorleggen aan deskundige specialisten uit ons netwerk.

Administratieve dienstverlening

Een overzichtelijke en actuele administratie is broodnodig om exact te weten hoe uw bedrijf er voor staat. Lees meer...

Accountancy

Een jaarrekening is een moment om u uit te leggen wat goed en wat minder goed is gedaan. Uiteraard houden we naast de jaarrekening ook tussentijds een vinger aan de pols. Lees meer...

Agrarisch

Wij kennen de agrarische sector als onze broekzak. Er is dan ook veel kennis rond agro in onze organisatie. Onze ervaren adviseurs en fiscalisten zijn afkomstig uit de agrarische sector. Lees meer

Salaris- en personeelsadministratie

Het is belangrijk om zorgvuldig en efficiënt om te gaan met uw personeelsadministratie. Lees meer...