Nieuws

LEZING WETSVOORSTEL ARBEIDSMARKT IN BALANS

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal op 1 januari 2020 in werking treden. De regels rond o.a. transitievergoedingen, ontslagrecht, oproepkrachten en payrolling gaan veranderen. Het kabinet hoopt hiermee te bereiken dat meer mensen een vaste dienstbetrekking krijgen.
De lezing is primair bedoeld voor werkgevers maar zal ook van belang zijn voor bedrijven die middels payrolling arbeidskrachten inlenen.
 
In samenwerking met mr. dr. Mark Diebels organiseert Revap accountants een lezing waarbij Mark u volledig zal informeren over dit wetsvoorstel.
 
Gezien de aard en de inhoud van het wetsvoorstel verwachten wij dat dit een interactieve avond zal worden.
 
Revap accountants wil u van harte uitnodigen voor de lezing op woensdag 25 september 2019 in zalencentrum ’t Zand, Bestseweg 52, 5688NP te Oirschot (telefoon 0499- 57 18 17).
 
De zaal is geopend om 19 uur.
Aanvang van de lezing is 19.15 uur.
Sluiting om 21.30 uur. Aanvullend is er gelegenheid voor een borrel.
 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Iedereen is welkom. In verband met de organisatie verzoeken wij u om uzelf aan te melden via onderstaande link.

Aanmelden, klik hier

 
Graag tot 25 september 2019.
 
Indien u nog vragen heeft over deze avond of dat u vooraf specifieke onderwerpen wilt aanmelden dan kunt u deze richten aan de heer Gerrie de Regter gerrie.de.regter@revap.nl

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

Geplaatst op Thu, 22 Aug 2019 05:00:00 +0100

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet
     Lees verder

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

Geplaatst op Thu, 22 Aug 2019 05:00:00 +0100

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt
     Lees verder

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Geplaatst op Thu, 15 Aug 2019 05:00:00 +0100

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het
     Lees verder

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

Geplaatst op Thu, 15 Aug 2019 05:00:00 +0100

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van
     Lees verder

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Geplaatst op Thu, 15 Aug 2019 05:00:00 +0100

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige
     Lees verder

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

Geplaatst op Thu, 08 Aug 2019 05:00:00 +0100

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de
     Lees verder

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Geplaatst op Thu, 08 Aug 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met
     Lees verder

Beperking duur alimentatie

Geplaatst op Thu, 08 Aug 2019 05:00:00 +0100

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt
     Lees verder

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Geplaatst op Thu, 01 Aug 2019 05:00:00 +0100

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde
     Lees verder

Aanmelding nieuwe KOR

Geplaatst op Thu, 01 Aug 2019 05:00:00 +0100

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt
     Lees verder

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Geplaatst op Thu, 01 Aug 2019 05:00:00 +0100

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.
     Lees verder

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Geplaatst op Thu, 01 Aug 2019 05:00:00 +0100

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,
     Lees verder

Kartelverbod zzp‘ers

Geplaatst op Thu, 25 Jul 2019 05:00:00 +0100

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken
     Lees verder

Box 3-heffing

Geplaatst op Thu, 25 Jul 2019 05:00:00 +0100

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen
     Lees verder

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

Geplaatst op Thu, 25 Jul 2019 05:00:00 +0100

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een
     Lees verder

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Geplaatst op Thu, 25 Jul 2019 05:00:00 +0100

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse
     Lees verder

Commissie belastingheffing multinationals

Geplaatst op Thu, 18 Jul 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen
     Lees verder

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Geplaatst op Thu, 18 Jul 2019 05:00:00 +0100

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en
     Lees verder

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Geplaatst op Thu, 18 Jul 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het
     Lees verder

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Geplaatst op Thu, 11 Jul 2019 05:00:00 +0100

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Werkgever hoeft slapend dienstverband niet op te zeggen

Een werkgever hoefde de arbeidsovereenkomst met een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt was niet op te zeggen, ook niet in verband met het vooruitzicht dat het UWV aan de werkgever...lees verder.

Werkgever mag regeling koffiepauze wijzigen

Een werkgever mocht terugkomen op een regeling waarbij onder werktijd ’s morgens en ’s middags op vaste tijden collectief koffie en thee werd verstrekt en waarbij die koffie en thee onder...lees verder.

Welke bijdrage moet de werkgever leveren aan het verbetertraject van een werknemer voordat die werknemer kan worden ontslagen wegens disfunctioneren?

Voordat een werknemer kan worden ontslagen wegens disfunctioneren moet de werkgever aan de werknemer een serieuze en reële gelegenheid tot verbetering hebben geboden. Welke hulp, ondersteuning en...lees verder.

Werkgever moet stukken overleggen waarmee bedrijfstakpensioenfonds de verplichting tot aansluiting denkt te kunnen bewijzen

Een werkgever die de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds betwistte, kon niet volstaan met de stelling dat de bewijslast ter zake van de verplichte aansluiting bij het...lees verder.

Doorbetaling van 100% van het loon tijdens ziekte is geen verworven recht

Hoewel de werkneemster bij een eerdere periode van ziekte het loon volledig doorbetaald had gekregen, kon zij bij een volgend ziektegeval geen aanspraak maken op volledige doorbetaling van het loon...lees verder.