Nieuws

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Geplaatst op Thu, 15 Apr 2021 05:00:00 +0100

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan
     Lees verder

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geplaatst op Thu, 15 Apr 2021 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte
     Lees verder

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Geplaatst op Thu, 15 Apr 2021 05:00:00 +0100

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de
     Lees verder

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Geplaatst op Thu, 15 Apr 2021 05:00:00 +0100

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het
     Lees verder

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Geplaatst op Thu, 15 Apr 2021 05:00:00 +0100

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de
     Lees verder

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Geplaatst op Thu, 08 Apr 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale
     Lees verder

Dilemma's in de NOW

Geplaatst op Thu, 08 Apr 2021 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over
     Lees verder

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Geplaatst op Thu, 08 Apr 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van
     Lees verder

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

Geplaatst op Thu, 08 Apr 2021 05:00:00 +0100

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging
     Lees verder

Verkenning leefvormen AOW

Geplaatst op Thu, 08 Apr 2021 05:00:00 +0100

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet
     Lees verder

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Geplaatst op Thu, 01 Apr 2021 05:00:00 +0100

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De
     Lees verder

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Geplaatst op Thu, 01 Apr 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box
     Lees verder

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

Geplaatst op Thu, 01 Apr 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op
     Lees verder

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Geplaatst op Thu, 01 Apr 2021 05:00:00 +0100

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen
     Lees verder

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Geplaatst op Thu, 25 Mar 2021 05:00:00 +0100

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een
     Lees verder

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Geplaatst op Thu, 25 Mar 2021 05:00:00 +0100

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op
     Lees verder

Contouren evenementenregeling

Geplaatst op Thu, 25 Mar 2021 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend
     Lees verder

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Geplaatst op Thu, 25 Mar 2021 05:00:00 +0100

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd
     Lees verder

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Geplaatst op Thu, 18 Mar 2021 05:00:00 +0100

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch
     Lees verder

Aanvullingen economisch steunpakket

Geplaatst op Thu, 18 Mar 2021 05:00:00 +0100

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Geen definitieve wijziging van arbeidsvoorwaarden wegens coronacrisis

Een werkgever die getroffen werd door de coronacrisis mocht niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van de werknemers wijzigen, omdat verzuimd was met de werknemers te overleggen en omdat het voorstel...lees verder.

Aanbieden van diensten via een online platform is bemiddelen in de zin van verplichtstellingsbesluit bedrijfspensioenfonds

Omdat de dienstverlening van de reserveringssite Booking.com met zich meebrengt dat sprake is van bemiddeling bij het tot stand komen van een overeenkomst op het gebied van reizen, is Booking.com...lees verder.

Medisch onderzoek van zieke Poolse werknemer die in Polen verblijft moet door Poolse instantie geschieden

Een werkgever mocht niet verlangen dat een Poolse zieke werknemer naar Nederland zou komen om te worden gecontroleerd door de Nederlandse bedrijfsarts, omdat de werkgever voor het verkrijgen van de...lees verder.

Loonsanctie wegens verkeerde (?) vaststelling van belastbaarheid door bedrijfsarts vernietigd

Omdat het standpunt van de bedrijfsarts inzake de belastbaarheid van de werkneemster plausibel was en omdat bij dat standpunt ook op kenbare wijze de informatie van de behandelende artsen was...lees verder.

Ontslag op staande voet vanwege schelden en bedreigen van de werkgever door de partner van de werknemer

Dat de partner van de werknemer de werkgever had uitgescholden en bedreigd, was voor de kantonrechter onaanvaardbaar. Maar omdat niet was komen vast te staan dat de werknemer daar zelf aan had...lees verder.