Nieuws

Belastingplan 2021: een overzicht

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo
     Lees verder

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen
     Lees verder

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig
     Lees verder

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van
     Lees verder

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals,
     Lees verder

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de
     Lees verder

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van
     Lees verder

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de
     Lees verder

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Geplaatst op Thu, 17 Sep 2020 05:00:00 +0100

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel
     Lees verder

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Geplaatst op Thu, 10 Sep 2020 05:00:00 +0100

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij
     Lees verder

Beslag OM op banktegoeden

Geplaatst op Thu, 10 Sep 2020 05:00:00 +0100

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd
     Lees verder

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Geplaatst op Thu, 10 Sep 2020 05:00:00 +0100

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet
     Lees verder

Besluit functionele valuta aangepast

Geplaatst op Thu, 03 Sep 2020 05:00:00 +0100

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de
     Lees verder

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Geplaatst op Thu, 03 Sep 2020 05:00:00 +0100

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een
     Lees verder

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

Geplaatst op Thu, 03 Sep 2020 05:00:00 +0100

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin
     Lees verder

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

Geplaatst op Mon, 31 Aug 2020 05:00:00 +0100

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige
     Lees verder

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

Geplaatst op Thu, 27 Aug 2020 05:00:00 +0100

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
     Lees verder

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Geplaatst op Thu, 27 Aug 2020 05:00:00 +0100

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op
     Lees verder

Aanzegverplichting

Geplaatst op Thu, 27 Aug 2020 05:00:00 +0100

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
     Lees verder

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

Geplaatst op Thu, 27 Aug 2020 05:00:00 +0100

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Werken in ploegendienst is na 32 jaar geen arbeidsvoorwaarde geworden

Een werkgever mocht een werknemer overplaatsen van ploegendienst naar dagdienst, omdat het veelvuldige ziekteverzuim van de werknemer in de dagdienst beter op te vangen was. Dat de werknemer al 32...lees verder.

Recht op tegemoetkoming in loonkosten op grond van NOW bij fout in loonopgave?

Het UWV had de aanvraag van een werkgever voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW terecht afgewezen op grond van het feit dat de werkgever in januari 2020 en november 2019 geen...lees verder.

Geen ontslag op staande voet voor werknemer die tijdens ziekte elders werkt

Een productiemedewerker die tijdens ziekte gewerkt had als pizzabezorger, was ten onrechte op staande voet ontslagen omdat de werkgever de stelling dat de werknemer zijn beperkingen geveinsd had,...lees verder.

Ontslag op staande voet wegens onrechtmatig toe-eigenen van flesje water

Een medewerker van een cateringbedrijf op Schiphol was terecht op staande voet ontslagen wegens het overgieten van de inhoud van een flesje water in zijn eigen bidon, omdat hij bekend was met het...lees verder.

Nakoming vaststellingsovereenkomst ondanks coronacrisis

Een werkgever wiens activiteiten volledig waren stilgevallen als gevolg van de coronacrisis, moest een eerder gesloten vaststellingsovereenkomst gewoon nakomen, omdat geen sprake was van overmacht en...lees verder.