Nieuws

FAQ Corona Revap nieuwsbrief KZO 16 maart

Gezien de snelle ontwikkelingen kunnen inzichten continu wijzigen.
Wij verzoeken u daarmee rekening te houden bij het doornemen van deze nieuwsbrief.

Klik hier voor de nieuwsbrief

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Geplaatst op Thu, 28 May 2020 05:00:00 +0100

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair
     Lees verder

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

Geplaatst op Thu, 28 May 2020 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de
     Lees verder

Derde wijziging eerste tranche NOW

Geplaatst op Thu, 28 May 2020 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling
     Lees verder

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

Geplaatst op Thu, 28 May 2020 05:00:00 +0100

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen
     Lees verder

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

Geplaatst op Thu, 28 May 2020 05:00:00 +0100

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum
     Lees verder

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Geplaatst op Mon, 25 May 2020 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit
     Lees verder

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

Geplaatst op Wed, 20 May 2020 05:00:00 +0100

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor
     Lees verder

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

Geplaatst op Wed, 20 May 2020 05:00:00 +0100

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en
     Lees verder

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Geplaatst op Thu, 14 May 2020 05:00:00 +0100

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft
     Lees verder

Garantieregeling kleine ondernemers

Geplaatst op Thu, 14 May 2020 05:00:00 +0100

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe
     Lees verder

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Geplaatst op Thu, 14 May 2020 05:00:00 +0100

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten
     Lees verder

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

Geplaatst op Thu, 14 May 2020 05:00:00 +0100

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de
     Lees verder

Nultarief btw op mondkapjes

Geplaatst op Thu, 14 May 2020 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van
     Lees verder

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Geplaatst op Thu, 07 May 2020 05:00:00 +0100

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
     Lees verder

Minimumlonen per 1 juli 2020

Geplaatst op Thu, 07 May 2020 05:00:00 +0100

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast
     Lees verder

Aanpassingen in regeling NOW

Geplaatst op Thu, 07 May 2020 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van
     Lees verder

Steunmaatregelen sportverenigingen

Geplaatst op Thu, 07 May 2020 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende
     Lees verder

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

Geplaatst op Thu, 07 May 2020 05:00:00 +0100

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over
     Lees verder

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Geplaatst op Thu, 30 Apr 2020 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij
     Lees verder

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Geplaatst op Thu, 30 Apr 2020 05:00:00 +0100

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Verplichting om sollicitatie-activiteiten in het kader van tweede spoortraject op het kantoor van de werkgever te verrichten

Een werkgever mocht in de omstandigheden van het geval van een arbeidsongeschikte werknemer verlangen dat hij de sollicitatie-activiteiten die hij in het kader van een tweede spoortraject moest...lees verder.

Loonvordering van oproepkracht die al drie jaar geen loon meer heeft gehad

Een werkneemster die in dienst was genomen als oproepkracht, maar die in feite inmiddels werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met regelmatige werktijden, kon drie...lees verder.

Informatieverplichting van werkgever ten opzichte van langdurig arbeidsongeschikte werknemer

De werkgever was niet verplicht om de langdurig arbeidsongeschikte werknemer te informeren dat hij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 recht had op een hogere...lees verder.

Weigering van werknemer om bedrijfsarts te machtigen om bij behandelende artsen informatie op te vragen

Het UWV had terecht besloten om de Ziektewetuitkering te beëindigen van een werkneemster die weigerde om de bedrijfsarts van de eigenrisicodrager te machtigen om informatie bij haar behandelende...lees verder.

Eerst achterstallig loon betalen, dan re-integratie?

Een arbeidsongeschikte werkneemster behoefde niet mee te werken aan de re-integratie, zo lang de werkgever achterstallig loon niet had voldaan. Bij een tandartspraktijk werkt een...lees verder.