Nieuws

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

Geplaatst op Thu, 27 Feb 2020 05:00:00 +0100

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting.
     Lees verder

Kamervragen Belastingplan 2021

Geplaatst op Thu, 27 Feb 2020 05:00:00 +0100

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën
     Lees verder

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

Geplaatst op Thu, 27 Feb 2020 05:00:00 +0100

Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip van
     Lees verder

Onderzoek forfaits in belastingrecht

Geplaatst op Thu, 27 Feb 2020 05:00:00 +0100

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede
     Lees verder

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

Geplaatst op Thu, 27 Feb 2020 05:00:00 +0100

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt.
     Lees verder

Beƫindiging ouder slapend dienstverband

Geplaatst op Thu, 27 Feb 2020 05:00:00 +0100

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief
     Lees verder

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

Geplaatst op Thu, 20 Feb 2020 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die
     Lees verder

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Geplaatst op Thu, 20 Feb 2020 05:00:00 +0100

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen.
     Lees verder

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Geplaatst op Thu, 20 Feb 2020 05:00:00 +0100

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van
     Lees verder

Aansprakelijkheid bestuurder

Geplaatst op Thu, 20 Feb 2020 05:00:00 +0100

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de
     Lees verder

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Geplaatst op Thu, 13 Feb 2020 05:00:00 +0100

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de
     Lees verder

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Geplaatst op Thu, 13 Feb 2020 05:00:00 +0100

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op
     Lees verder

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Geplaatst op Thu, 13 Feb 2020 05:00:00 +0100

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking
     Lees verder

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Geplaatst op Thu, 13 Feb 2020 05:00:00 +0100

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer
     Lees verder

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

Geplaatst op Thu, 06 Feb 2020 05:00:00 +0100

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers
     Lees verder

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Geplaatst op Thu, 06 Feb 2020 05:00:00 +0100

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale
     Lees verder

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Geplaatst op Thu, 06 Feb 2020 05:00:00 +0100

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming
     Lees verder

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Geplaatst op Thu, 30 Jan 2020 05:00:00 +0100

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts
     Lees verder

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Geplaatst op Thu, 30 Jan 2020 05:00:00 +0100

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een
     Lees verder

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Geplaatst op Thu, 23 Jan 2020 05:00:00 +0100

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met payrollbedrijf maar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met inlener

Toen een bedrijf, na met een werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te zijn aangegaan, die werknemer had ingehuurd via een payrollbedrijf, was in feite een arbeidsovereenkomst voor...lees verder.

Levert proefwerken een arbeidsovereenkomst op?

Een sollicitant die met een bedrijf had afgesproken dat hij in december vier dagen zou werken om ingewerkt te worden en dan in januari via een payrollbedrijf zou worden ingehuurd, mocht, toen het...lees verder.

Werkgever kon arbeidsovereenkomst vernietigen wegens bedrog van de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst

Net als een gewone overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst worden vernietigd als deze onder invloed van bedrog tot stand is gekomen. In dat geval wordt de overeenkomst geacht van aanvang af niet te...lees verder.

BBL-leerling heeft geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst

De overeenkomst met een BBL-leerling kon door de werkgever tussentijds worden opgezegd, omdat die overeenkomst geen arbeidsovereenkomst was, maar een stageovereenkomst. Een thuiszorginstelling...lees verder.

Ontslagvergoeding op grond van sociaal plan ten onrechte strijdig geacht met verbod op leeftijdsdiscriminatie

Omdat maatregelen waarbij een onderscheid naar leeftijd werd gemaakt waren afgesproken in overleg met representatieve vakbonden, had de rechter met meer terughoudendheid moeten toetsen of sprake was...lees verder.