Nieuws

Uitleg relatiebeding

Geplaatst op Thu, 05 Dec 2019 05:00:00 +0100

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in
     Lees verder

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Geplaatst op Thu, 05 Dec 2019 05:00:00 +0100

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de
     Lees verder

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

Geplaatst op Thu, 05 Dec 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket
     Lees verder

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

Geplaatst op Thu, 28 Nov 2019 05:00:00 +0100

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de
     Lees verder

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

Geplaatst op Thu, 28 Nov 2019 05:00:00 +0100

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer
     Lees verder

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Geplaatst op Thu, 28 Nov 2019 05:00:00 +0100

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in
     Lees verder

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Geplaatst op Thu, 21 Nov 2019 05:00:00 +0100

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een
     Lees verder

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Geplaatst op Thu, 21 Nov 2019 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor
     Lees verder

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

Geplaatst op Thu, 21 Nov 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het
     Lees verder

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

Geplaatst op Thu, 21 Nov 2019 05:00:00 +0100

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook
     Lees verder

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

Geplaatst op Thu, 21 Nov 2019 05:00:00 +0100

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning
     Lees verder

Transitievergoeding

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een
     Lees verder

Gebruik eHerkenning

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte
     Lees verder

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er
     Lees verder

Voorkom verliesverdamping

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren,
     Lees verder

Investeringsaftrek

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De
     Lees verder

Bijtelling auto van de zaak

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer
     Lees verder

Bijtelling privégebruik fiets

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het
     Lees verder

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon
     Lees verder

Doe tijdig suppletieaangifte

Geplaatst op Thu, 14 Nov 2019 05:00:00 +0100

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Hogere ontslagvergoeding voor werkgever wegens ernstige schending van privacy van werknemer

Onder meer omdat de werkgever bij de motivering van de redenen voor het ontslag op staande voet gebruik heeft gemaakt van privé-informatie op een gevonden USB-stick die eigendom is van de...lees verder.

Wel grensoverschrijdend seksueel gedrag van werknemer maar geen ontslag op staande voet

Omdat de werkgever had toegelaten dat binnen haar bedrijf te losse omgangsvormen golden, mocht een werknemer die zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag niet op staande voet worden...lees verder.

Werknemer mag worden overgeplaatst om werksfeer te verbeteren

De werkgever mocht een werkneemster tegen haar zin overplaatsen omdat de werkgever zich in de arbeidsovereenkomst het recht had voorbehouden om dat te doen en omdat de werkgever in redelijkheid kon...lees verder.

Werkgever in beginsel verplicht tot beëindiging van slapende arbeidsovereenkomst met langdurig arbeidsongeschikte werknemer en betaling van transitievergoeding

Een werkgever is in beginsel verplicht om in te stemmen met een voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en om...lees verder.

Werknemer kan transitievergoeding nog opeisen nadat sinds het einde van de arbeidsovereenkomst meer dan drie maanden zijn verstreken

Voor het doen van een verzoek aan de rechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding, geldt een vervaltermijn van drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst....lees verder.