Nieuws

Zonder nieuw feit geen navordering

Geplaatst op Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0100

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit
     Lees verder

Beëindiging slapende dienstverbanden

Geplaatst op Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0100

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de
< Beëindigin>     Lees verder

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Geplaatst op Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0100

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie
     Lees verder

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0100

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat
     Lees verder

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0100

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de
     Lees verder

Ritten naar golfclub deels privé

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2019 05:00:00 +0100

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring
     Lees verder

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0100

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die
     Lees verder

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&amp;E

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0100

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers
     Lees verder

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0100

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere
     Lees verder

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0100

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook
     Lees verder

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0100

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn
     Lees verder

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0100

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend
     Lees verder

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Geplaatst op Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0100

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag
     Lees verder

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Geplaatst op Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0100

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende
     Lees verder

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Geplaatst op Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0100

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit
     Lees verder

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Geplaatst op Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financi&euml;n heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het
     Lees verder

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Geplaatst op Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot
     Lees verder

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Geplaatst op Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de
     Lees verder

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Geplaatst op Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 +0100

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter
     Lees verder

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Geplaatst op Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 +0100

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Terugwerkende kracht van gedifferentieerde premie toch niet onverbindend

Anders dan het gerechtshof Amsterdam heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de (materieel) terugwerkende kracht van de invoering in 2014 van een gedifferentieerde premie voor zogenaamde “vangnetters”,...lees verder.

Oproepkracht heeft recht op loonbetaling tijdens ziekte

Een werknemer waarvan gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst de verplichting tot loondoorbetaling was uitgesloten voor het geval hij niet zou werken, had wel recht op loon tijdens...lees verder.

Opschorting van loon is geen stopzetting van loon. Loondoorbetaling wegens gebruik van verkeerde terminologie.

Een werkgever die het loon van een zieke werknemer had opgeschort terwijl hooguit sprake kon zijn van een reden voor stopzetting van het loon, moest reeds vanwege het gebruik van de verkeerde term...lees verder.

Slapende dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers na de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft bepaald dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht kan zijn de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te...lees verder.

Werknemer die op staande voet is ontslagen wegens het niet nakomen van re-integratiewerkzaamheden heeft recht op de helft van de transitievergoeding.

Het ontslag op staande voet van een zieke werknemer die hardnekkig weigerde om re-integratiewerkzaamheden te verrichten was rechtsgeldig. Omdat de werknemer wel altijd goed had gefunctioneerd en...lees verder.