Nieuws

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

Geplaatst op Thu, 28 Sep 2023 05:00:00 +0100

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een procedure over de
     Lees verder

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

Geplaatst op Thu, 28 Sep 2023 05:00:00 +0100

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen met
     Lees verder

Belastingplan 2024

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan
     Lees verder

Tarieven en heffingskortingen

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar
     Lees verder

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.030 in 2023 naar
     Lees verder

Aanpassingen box 3

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het
     Lees verder

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze
     Lees verder

Afschrijvingsbeperking gebouwen

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boekwaarde daarvan hoger
     Lees verder

Verlaging energie-investeringsaftrek

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de
     Lees verder

Verruiming herinvesteringsreserve

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan
     Lees verder

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor
     Lees verder

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of verstrekte OV-kaart of
     Lees verder

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De
     Lees verder

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: het afschaffen van de
     Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële
     Lees verder

Fiscale beleggingsinstelling

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De
     Lees verder

Aanpassingen kindgebonden budget

Geplaatst op Thu, 21 Sep 2023 05:00:00 +0100

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het
     Lees verder

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Geplaatst op Thu, 14 Sep 2023 05:00:00 +0100

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs.
     Lees verder

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

Geplaatst op Thu, 14 Sep 2023 05:00:00 +0100

In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een belanghebbende aanspraak kan maken op
     Lees verder

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

Geplaatst op Thu, 14 Sep 2023 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de Wet werkelijk rendement box 3 ter consultatie
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Ontslag op staande voet wegens elders werken tijdens arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die als gevolg van arbeidsongeschiktheid beperkt was in lopen en volgens de bedrijfsarts alleen met krukken kon lopen, bleek bij een andere werkgever te werken, waarbij hij zonder...lees verder.

Teveel opgenomen vakantiedagen mogen niet worden verrekend met loon

Een werkgever mocht op de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst niet een bedrag in mindering brengen wegens te veel opgenomen vakantiedagen. Door toe te staan dat de werkneemster veel meer...lees verder.

Werkgever mag vasthouden aan studiekostenbeding omdat het gaat om een opleiding voor een beroepskwalificatie

Een werkgever mocht met een werknemer een studiekostenovereenkomst sluiten die de werknemer onder voorwaarden verplichtte tot terugbetaling van de studiekosten, omdat het niet ging om een opleiding...lees verder.

Geen vermeerdering arbeidsduur om gebruik te maken van regeling tot vervroegde uittreding

Een werkgever hoefde het verzoek van een werknemer tot vermeerdering van arbeidsduur niet te honoreren, omdat dit verzoek alleen werd gedaan om vervolgens op fulltime basis gebruik te maken van een...lees verder.

Verstoorde arbeidsverhouding wegens schending re-integratieverplichtingen door werkgever

Een werkgever moest aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een hoge ontslagvergoeding betalen omdat de werkgever langdurig had nagelaten om serieus werk te maken van de verplichting om...lees verder.