Nieuws

LEZING WETSVOORSTEL ARBEIDSMARKT IN BALANS

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal op 1 januari 2020 in werking treden. De regels rond o.a. transitievergoedingen, ontslagrecht, oproepkrachten en payrolling gaan veranderen. Het kabinet hoopt hiermee te bereiken dat meer mensen een vaste dienstbetrekking krijgen.
De lezing is primair bedoeld voor werkgevers maar zal ook van belang zijn voor bedrijven die middels payrolling arbeidskrachten inlenen.
 
In samenwerking met mr. dr. Mark Diebels organiseert Revap accountants een lezing waarbij Mark u volledig zal informeren over dit wetsvoorstel.
 
Gezien de aard en de inhoud van het wetsvoorstel verwachten wij dat dit een interactieve avond zal worden.
 
Revap accountants wil u van harte uitnodigen voor de lezing op woensdag 25 september 2019 in zalencentrum ’t Zand, Bestseweg 52, 5688NP te Oirschot (telefoon 0499- 57 18 17).
 
De zaal is geopend om 19 uur.
Aanvang van de lezing is 19.15 uur.
Sluiting om 21.30 uur. Aanvullend is er gelegenheid voor een borrel.
 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Iedereen is welkom. In verband met de organisatie verzoeken wij u om uzelf aan te melden via onderstaande link.

Aanmelden, klik hier

 
Graag tot 25 september 2019.
 
Indien u nog vragen heeft over deze avond of dat u vooraf specifieke onderwerpen wilt aanmelden dan kunt u deze richten aan de heer Gerrie de Regter gerrie.de.regter@revap.nl

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Geplaatst op Mon, 14 Oct 2019 05:00:00 +0100

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw
     Lees verder

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Geplaatst op Thu, 10 Oct 2019 05:00:00 +0100

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van
     Lees verder

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

Geplaatst op Thu, 10 Oct 2019 05:00:00 +0100

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten
     Lees verder

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Geplaatst op Thu, 10 Oct 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie
     Lees verder

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Geplaatst op Thu, 10 Oct 2019 05:00:00 +0100

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het
     Lees verder

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

Geplaatst op Thu, 03 Oct 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is
     Lees verder

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Geplaatst op Thu, 03 Oct 2019 05:00:00 +0100

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen
     Lees verder

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Geplaatst op Thu, 26 Sep 2019 05:00:00 +0100

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden
     Lees verder

Kamervragen nieuwe KOR

Geplaatst op Thu, 26 Sep 2019 05:00:00 +0100

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent
     Lees verder

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Geplaatst op Thu, 26 Sep 2019 05:00:00 +0100

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een
     Lees verder

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel
     Lees verder

Maatregelen vennootschapsbelasting

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000
     Lees verder

Maatregelen inkomstenbelasting

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1
     Lees verder

Maatregelen loonbelasting

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting
     Lees verder

Maatregelen omzetbelasting

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke
     Lees verder

Bronbelasting op royalty en dividend

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de
     Lees verder

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar
     Lees verder

Wijzigingen formeel belastingrecht

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan
     Lees verder

Maatregelen verhuurderheffing

Geplaatst op Thu, 19 Sep 2019 05:00:00 +0100

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde
     Lees verder

Aanpassing box 3

Geplaatst op Thu, 12 Sep 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Ontslag van statutair bestuurder wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het ontslag van een statutair bestuurder dat was gebaseerd op seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een ondergeschikte, hield stand toen de werknemer dat ontslag bij de rechtbank...lees verder.

Werkgever hoeft seniorenregeling niet na te komen.

De werkgever behoefde een regeling die oudere werknemers recht gaf op extra vrije tijd niet na te komen omdat deze een onderscheid naar leeftijd maakte terwijl daarvoor geen objectieve...lees verder.

Werkgever mag geen vingerafdruk van werknemer gebruiken om toegang tot kassasysteem te verlenen

Een werkgever handelde in strijd met de wettelijke regels omtrent de privacybescherming van zijn werknemers door gebruik te maken van de vingerafdruk van zijn werknemers, omdat de noodzaak voor het...lees verder.

Werknemer wiens werk was overgenomen door freelancers was terecht ontslagen

Een werkgever die zijn werknemer had ontslagen wegens het vervallen van zijn arbeidsplaats, had dat op goede gronden gedaan, ondanks dat het werk van de werknemer was overgenomen door freelancers,...lees verder.

Werknemer die na tien dagen werken uitvalt wegens reeds bestaande klachten heeft recht op Ziektewetuitkering

De arbeidsongeschiktheid van een werknemer die kort na aanvang van het verrichten van arbeid uitvalt wegens reeds bestaande klachten, moet worden beoordeeld aan de hand van de vraag of de werknemer...lees verder.