Nieuws

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

Geplaatst op Thu, 08 Dec 2022 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor
     Lees verder

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

Geplaatst op Thu, 08 Dec 2022 05:00:00 +0100

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting
     Lees verder

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Geplaatst op Thu, 08 Dec 2022 05:00:00 +0100

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon: Leeftijd per
     Lees verder

Bedragen kinderbijslag 2023

Geplaatst op Thu, 08 Dec 2022 05:00:00 +0100

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag. De bedragen van de
     Lees verder

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

Geplaatst op Thu, 08 Dec 2022 05:00:00 +0100

De periode waarin het mogelijk is om vaststelling van de loonkostensubsidie NOW-5 aan te vragen is
     Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

Geplaatst op Thu, 08 Dec 2022 05:00:00 +0100

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van
     Lees verder

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Geplaatst op Thu, 01 Dec 2022 05:00:00 +0100

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
     Lees verder

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

Geplaatst op Thu, 01 Dec 2022 05:00:00 +0100

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de
     Lees verder

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

Geplaatst op Thu, 01 Dec 2022 05:00:00 +0100

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de
     Lees verder

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

Geplaatst op Thu, 01 Dec 2022 05:00:00 +0100

Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te
     Lees verder

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Geplaatst op Thu, 24 Nov 2022 05:00:00 +0100

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en
     Lees verder

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

Geplaatst op Thu, 24 Nov 2022 05:00:00 +0100

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de
     Lees verder

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Geplaatst op Thu, 24 Nov 2022 05:00:00 +0100

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte
     Lees verder

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

Geplaatst op Thu, 17 Nov 2022 05:00:00 +0100

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een
     Lees verder

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

Geplaatst op Thu, 17 Nov 2022 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor
     Lees verder

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Geplaatst op Thu, 17 Nov 2022 05:00:00 +0100

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het
     Lees verder

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Geplaatst op Thu, 17 Nov 2022 05:00:00 +0100

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de
     Lees verder

Tarieven vennootschapsbelasting

Geplaatst op Fri, 11 Nov 2022 05:00:00 +0100

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van
     Lees verder

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Geplaatst op Fri, 11 Nov 2022 05:00:00 +0100

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande
     Lees verder

Schenken van aandelen

Geplaatst op Fri, 11 Nov 2022 05:00:00 +0100

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Werknemer die zich regelmatig verslaapt handelt verwijtbaar maar niet ernstig verwijtbaar

Een buschauffeur die zich regelmatig bleef verslapen, ook nadat hij diverse malen was gewaarschuwd en nadat de werkgever hem hulp had aangeboden, handelde verwijtbaar zodat de kantonrechter de...lees verder.

Geen regres van wegens loonsanctie tijdens derde ziektejaar betaald loon

Een werkgever wilde de kosten van loondoorbetaling aan een arbeidsongeschikte werknemer verhalen op degene die aansprakelijk was voor het ontstaan van die arbeidsongeschiktheid. Dat lukte wel voor de...lees verder.

Ontslag wegens seksuele affaire met de vrouw van een ondergeschikte

De arbeidsovereenkomst van een werknemer werd ontbonden wegens ernstig verwijtbaar gedrag, omdat die werknemer niet alleen een seksuele relatie was aangegaan met de echtgenote van een ondergeschikte...lees verder.

Geen ontslag voor arbeidsongeschikte werknemer die vasthoudt aan overdreven klachten

In een langdurig en complex geschil tussen een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer over de re-integratie van de werknemer, oordeelde het gerechtshof dat het feit dat de werknemer bleef...lees verder.

Werkgever mag betaling van Ziektewetuitkering niet stopzetten

Ondanks verwijten wegens het niet meewerken aan de re-integratie, mocht een werkgever die eigenrisicodrager was de betaling van de Ziektewetuitkering aan een ex-werknemer niet stopzetten omdat de...lees verder.