Nieuws

Oplopende schuld dga

Geplaatst op Wed, 13 Feb 2019 23:00:00 +0100

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal
     Lees verder

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

Geplaatst op Wed, 13 Feb 2019 23:00:00 +0100

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder
<80-jarige n>     Lees verder

Discriminatie sollicitante

Geplaatst op Wed, 13 Feb 2019 23:00:00 +0100

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en
     Lees verder

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Geplaatst op Wed, 13 Feb 2019 23:00:00 +0100

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in
     Lees verder

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Geplaatst op Thu, 07 Feb 2019 05:00:00 +0100

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende
     Lees verder

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

Geplaatst op Thu, 07 Feb 2019 05:00:00 +0100

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en
     Lees verder

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Geplaatst op Thu, 07 Feb 2019 05:00:00 +0100

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun
     Lees verder

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

Geplaatst op Thu, 07 Feb 2019 05:00:00 +0100

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU
     Lees verder

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

Geplaatst op Thu, 31 Jan 2019 05:00:00 +0100

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere
     Lees verder

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Geplaatst op Thu, 31 Jan 2019 05:00:00 +0100

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar
     Lees verder

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

Geplaatst op Thu, 31 Jan 2019 05:00:00 +0100

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de
     Lees verder

Landelijke Landbouwnormen 2018

Geplaatst op Thu, 31 Jan 2019 05:00:00 +0100

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen
     Lees verder

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Geplaatst op Thu, 31 Jan 2019 05:00:00 +0100

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende
     Lees verder

Kamervragen aangifte omzetbelasting

Geplaatst op Thu, 24 Jan 2019 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financi├źn heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee
     Lees verder

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

Geplaatst op Thu, 24 Jan 2019 05:00:00 +0100

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een
     Lees verder

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Geplaatst op Thu, 24 Jan 2019 05:00:00 +0100

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is
     Lees verder

Niet twee keer afschrijven op goodwill

Geplaatst op Thu, 24 Jan 2019 05:00:00 +0100

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en
     Lees verder

Schenking kort voor overlijden

Geplaatst op Thu, 24 Jan 2019 05:00:00 +0100

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt
     Lees verder

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Geplaatst op Thu, 17 Jan 2019 05:00:00 +0100

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor priv├ęgebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25
     Lees verder

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

Geplaatst op Thu, 17 Jan 2019 05:00:00 +0100

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Deskundigenoordeel van UWV verworpen wegens onzorgvuldige onderbouwing

De kantonrechter neemt niet de conclusie van de arts van het UWV over die in een deskundigenoordeel had gesteld dat de werkneemster als gevolg van ziekte haar werkzaamheden niet kon uitvoeren,...lees verder.

Eenzijdige afschaffing jubileumuitkering?

Een werkgever mocht een regeling in arbeidsvoorwaarden betreffende een jubileumuitkering niet eenzijdig afschaffen, omdat het voorstel daartoe van de werkgever niet redelijk was. Een werkgever met...lees verder.

Arbeidsovereenkomst op een bierviltje?

Er moest een handschriftdeskundige aan te pas komen om vast te stellen of de handtekeningen inderdaad afkomstig waren van degenen van wie beweerd werd dat ze afkomstig waren, maar uiteindelijk werd...lees verder.

Zelfstandige maaltijdbezorgers werkzaam in dienstbetrekking

De maaltijdbezorgers van Deliveroo waren volgens de kantonrechter geen echte zelfstandigen en daarom werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, hoewel zij een overeenkomst van opdracht hadden...lees verder.

Eerdere omzetting van WGA-uitkering in IVA-uitkering

Het UWV had aan een werknemer, ondanks dat die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt was, een WGA-uitkering en geen IVA-uitkering toegekend. Het UWV moest alsnog een IVA-uitkering toekennen met...lees verder.