Nieuws

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

Geplaatst op Fri, 16 Nov 2018 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het
     Lees meer

Btw-heffing kortingsbonnen

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van
     Lees meer

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te
     Lees meer

Optimaliseer uw giftenaftrek

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn
     Lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een
     Lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat
     Lees meer

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een
     Lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen
     Lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1
     Lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de
     Lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en
     Lees meer

Optimaliseer de investeringsaftrek

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in
     Lees meer

Benut de werkkostenregeling

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon
     Lees meer

Btw-aangifte vierde kwartaal

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken. Denk aan de
     Lees meer

Verhoging lage btw-tarief

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal
     Lees meer

De bijtelling voor de auto van de zaak

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Voor het priv├ęgebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden
     Lees meer

Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

Geplaatst op Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 +0100

Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling
     Lees meer

Ontslag op staande voet

Geplaatst op Thu, 08 Nov 2018 05:00:00 +0100

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de
     Lees meer

Minimumloon 2019

Geplaatst op Thu, 08 Nov 2018 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1
     Lees meer

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

Geplaatst op Thu, 08 Nov 2018 05:00:00 +0100

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een
     Lees meer