Nieuws

FAQ Corona Revap nieuwsbrief KZO 16 maart

Gezien de snelle ontwikkelingen kunnen inzichten continu wijzigen.
Wij verzoeken u daarmee rekening te houden bij het doornemen van deze nieuwsbrief.

Klik hier voor de nieuwsbrief

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Geplaatst op Thu, 06 Aug 2020 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling
     Lees verder

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Geplaatst op Thu, 06 Aug 2020 05:00:00 +0100

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de
     Lees verder

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Geplaatst op Thu, 06 Aug 2020 05:00:00 +0100

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel
     Lees verder

Privégebruik auto en omzetbelasting

Geplaatst op Thu, 30 Jul 2020 05:00:00 +0100

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel
     Lees verder

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Geplaatst op Thu, 30 Jul 2020 05:00:00 +0100

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove
     Lees verder

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Geplaatst op Thu, 30 Jul 2020 05:00:00 +0100

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang
     Lees verder

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Geplaatst op Thu, 23 Jul 2020 05:00:00 +0100

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze
     Lees verder

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Geplaatst op Thu, 23 Jul 2020 05:00:00 +0100

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst
     Lees verder

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Geplaatst op Thu, 23 Jul 2020 05:00:00 +0100

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een
     Lees verder

Regeling TOFA twee weken langer open

Geplaatst op Thu, 16 Jul 2020 05:00:00 +0100

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het
     Lees verder

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Geplaatst op Thu, 16 Jul 2020 05:00:00 +0100

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen
     Lees verder

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

Geplaatst op Thu, 16 Jul 2020 05:00:00 +0100

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner.
     Lees verder

Uw NOW-aanvraag afronden 

Geplaatst op Thu, 16 Jul 2020 05:00:00 +0100

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona
     Lees verder

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Geplaatst op Thu, 09 Jul 2020 05:00:00 +0100

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het
< Huisarts g>     Lees verder

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Geplaatst op Thu, 09 Jul 2020 05:00:00 +0100

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)
     Lees verder

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Geplaatst op Thu, 09 Jul 2020 05:00:00 +0100

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel
     Lees verder

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Geplaatst op Thu, 09 Jul 2020 05:00:00 +0100

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht
     Lees verder

NOW-2 kan worden aangevraagd

Geplaatst op Tue, 07 Jul 2020 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier
     Lees verder

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Geplaatst op Thu, 02 Jul 2020 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn
     Lees verder

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Geplaatst op Thu, 02 Jul 2020 05:00:00 +0100

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Ontslag op staande voet wegens onrechtmatig toe-eigenen van flesje water

Een medewerker van een cateringbedrijf op Schiphol was terecht op staande voet ontslagen wegens het overgieten van de inhoud van een flesje water in zijn eigen bidon, omdat hij bekend was met het...lees verder.

Nakoming vaststellingsovereenkomst ondanks coronacrisis

Een werkgever wiens activiteiten volledig waren stilgevallen als gevolg van de coronacrisis, moest een eerder gesloten vaststellingsovereenkomst gewoon nakomen, omdat geen sprake was van overmacht en...lees verder.

Opzegging arbeidsovereenkomst met werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Een werkgever mocht de arbeidsovereenkomst met een werkneemster die de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt opzeggen zonder instemming van de werkneemster, toestemming van het UWV of...lees verder.

Coronacrisis betekent niet dat de werkgever een deel van de vakantiedagen eenzijdig mag vaststellen

Het vaststellen van vakantiedagen geschiedt volgens de wet op verzoek van de werknemer. De werkgever kan dus niet eenzijdig bepalen dat de werknemer een deel van zijn vakantiedagen moet opnemen. Het...lees verder.

Geen recht op thuiswerk na “lockdown” in verband met het coronavirus

Een werkneemster die, nadat zij gedurende de “lockdown” thuis had gewerkt, door de werkgever werd opgeroepen om weer op het bedrijf te komen werken, mocht niet weigeren om aan dat verzoek gevolg...lees verder.