Nieuws

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2024 05:00:00 +0100

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De
     Lees verder

Fiscale migratie: waar is thuis?

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2024 05:00:00 +0100

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt
     Lees verder

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2024 05:00:00 +0100

De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met
     Lees verder

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2024 05:00:00 +0100

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de
     Lees verder

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2024 05:00:00 +0100

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een
     Lees verder

Regelgeving scheuren grasland

Geplaatst op Thu, 11 Apr 2024 05:00:00 +0100

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort
     Lees verder

Verblijfkosten internationaal transport

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2024 05:00:00 +0100

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag
     Lees verder

Omvang terbeschikkingstelling

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2024 05:00:00 +0100

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de
     Lees verder

Supermarktsaga: een rammelende kas

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2024 05:00:00 +0100

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een
     Lees verder

Fiscaal kat-en-muisspel

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2024 05:00:00 +0100

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoeden op buitenlandse
     Lees verder

Belastingdienst houdt administrateur ten onrechte aansprakelijk voor belastingfraude van bv

Geplaatst op Thu, 04 Apr 2024 05:00:00 +0100

De administratie van een failliete bv bevat een creditfactuur van bijna € 500.000 inclusief btw.
     Lees verder

Evaluatie landbouwvrijstelling

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2024 05:00:00 +0100

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rapport van de evaluatie
     Lees verder

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2024 05:00:00 +0100

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of
     Lees verder

Wijziging civiel bewijsrecht

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2024 05:00:00 +0100

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een civiele procedure
     Lees verder

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?

Geplaatst op Thu, 28 Mar 2024 05:00:00 +0100

Een gebeurtenis in Almere werpt licht op een interessante fiscale kwestie omtrent parkeerbelasting en
     Lees verder

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde

Geplaatst op Thu, 21 Mar 2024 05:00:00 +0100

De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd vanwege vermeende
     Lees verder

Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

Geplaatst op Thu, 21 Mar 2024 05:00:00 +0100

Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor de aanschaf van een eigen woning. Een van deze
     Lees verder

Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven

Geplaatst op Thu, 21 Mar 2024 05:00:00 +0100

De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is
     Lees verder

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

Geplaatst op Thu, 21 Mar 2024 05:00:00 +0100

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling.
     Lees verder

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

Geplaatst op Thu, 14 Mar 2024 05:00:00 +0100

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Werkgever moet brief uit personeelsdossier verwijderen

De kantonrechter was van mening dat de werkgever ten onrechte had geoordeeld dat de werkneemster niet meewerkte aan de re-integratie en dat daarom ten onrechte ook de betaling van het loon was...lees verder.

Werkgever moet loon tijdens ziekte betalen aan gedetineerde werknemer

Een werkgever moest aan een gedetineerde werknemer het loon tijdens ziekte doorbetalen, omdat de primaire reden van het niet kunnen werken niet de detentie, maar de ziekte was. Een...lees verder.

Geen recht op loon tijdens ziekte ondanks deskundigenoordeel UWV waarin gesteld wordt dat de werknemer ziek was

Een werknemer die bij de kantonrechter loondoorbetaling tijdens ziekte vorderde, maar bij de dagvaarding niet het wettelijk verplichte deskundigenoordeel van het UWV had gevoegd, kreeg van de...lees verder.

Werknemer is niet in dienst gekomen bij payrollbedrijf

Een werkneemster die door de werkgever niet goed was geïnformeerd over de overgang van de arbeidsovereenkomst naar een payrollbedrijf kon de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de...lees verder.

UWV moet transitievergoeding compenseren ondanks dat de arbeidsovereenkomst al tijdens het opzegverbod van twee jaar is gewijzigd

Een werkgever die tijdens de duur van het opzegverbod van twee jaar de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer had beëindigd om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan voor...lees verder.