Nieuws

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

Geplaatst op Thu, 21 Oct 2021 05:00:00 +0100

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen.
     Lees verder

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

Geplaatst op Thu, 21 Oct 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022
     Lees verder

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

Geplaatst op Thu, 21 Oct 2021 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden
     Lees verder

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

Geplaatst op Thu, 21 Oct 2021 05:00:00 +0100

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een
     Lees verder

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Geplaatst op Thu, 14 Oct 2021 05:00:00 +0100

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de
     Lees verder

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Geplaatst op Thu, 14 Oct 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het
     Lees verder

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Geplaatst op Thu, 14 Oct 2021 05:00:00 +0100

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke
     Lees verder

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Geplaatst op Thu, 14 Oct 2021 05:00:00 +0100

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke
     Lees verder

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Geplaatst op Thu, 07 Oct 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste
     Lees verder

Vaststellingsaanvraag NOW-1

Geplaatst op Thu, 07 Oct 2021 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september
     Lees verder

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager

Geplaatst op Thu, 07 Oct 2021 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische
     Lees verder

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Geplaatst op Thu, 07 Oct 2021 05:00:00 +0100

De afspraken met BelgiË over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis
     Lees verder

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Geplaatst op Thu, 07 Oct 2021 05:00:00 +0100

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van FinanciËn een onderzoek aangekondigd naar de
     Lees verder

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Geplaatst op Thu, 07 Oct 2021 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022
     Lees verder

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Geplaatst op Thu, 30 Sep 2021 05:00:00 +0100

De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare
     Lees verder

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Geplaatst op Thu, 30 Sep 2021 05:00:00 +0100

Aan de generieke steunregelingen in verband met de coronamaatregelen (NOW, TVL, Tozo, TONK en enkele
     Lees verder

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

Geplaatst op Thu, 30 Sep 2021 05:00:00 +0100

In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor
     Lees verder

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

Geplaatst op Thu, 23 Sep 2021 05:00:00 +0100

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de
     Lees verder

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

Geplaatst op Thu, 23 Sep 2021 05:00:00 +0100

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn beschreven welke aanpassingen
     Lees verder

Bijtelling emissievrije auto

Geplaatst op Thu, 23 Sep 2021 05:00:00 +0100

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Loonvordering wegens niet doen van aanbod voor vaste arbeidsomvang

Een oproepkracht aan wie de werkgever niet het verplichte aanbod voor een vaste arbeidsomvang had gedaan, claimde terecht loonbetaling over de uren die de werkgever had moeten aanbieden. Dat in een...lees verder.

Doorwerken na proefplaatsing leidt tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een ondernemer die met een gemeente een overeenkomst sloot voor de proefplaatsing van een persoon met een bijstandsuitkering en die deze persoon na het einde van de proefplaatsing onbetaald liet...lees verder.

Ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim?

De kantonrechter wees een verzoek van een werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim af, omdat niet aangetoond was dat dat ziekteverzuim onaanvaardbare...lees verder.

Ontslag wegens het uiten van kritiek op het coronabeleid op LinkedIn

Een werkneemster die op LinkedIn kritiek uitte op het vaccinatiebeleid dat de regering en ook de werkgever uitvoerde om de coronapandemie te bestrijden, had weliswaar recht op vrije uiting van haar...lees verder.

Vervallen van vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemer

Een arbeidsongeschikte werkneemster waarvan de arbeidsovereenkomst op 30 juni 2019 eindigde, verloor het recht op uitbetaling van de wettelijke vakantiedagen van 2016 en 2017, maar niet die van...lees verder.