Nieuws

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Geplaatst op Thu, 17 Jun 2021 05:00:00 +0100

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de
     Lees verder

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Geplaatst op Thu, 17 Jun 2021 05:00:00 +0100

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is
     Lees verder

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Geplaatst op Thu, 17 Jun 2021 05:00:00 +0100

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De
     Lees verder

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Geplaatst op Thu, 17 Jun 2021 05:00:00 +0100

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een
     Lees verder

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Geplaatst op Thu, 10 Jun 2021 05:00:00 +0100

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten
     Lees verder

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Geplaatst op Thu, 10 Jun 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor
     Lees verder

Startersregeling TVL

Geplaatst op Thu, 10 Jun 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende
     Lees verder

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Geplaatst op Thu, 10 Jun 2021 05:00:00 +0100

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een
     Lees verder

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

Geplaatst op Thu, 03 Jun 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire
     Lees verder

BIK vervalt met terugwerkende kracht

Geplaatst op Thu, 03 Jun 2021 05:00:00 +0100

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021
     Lees verder

TVL startende ondernemers

Geplaatst op Thu, 03 Jun 2021 05:00:00 +0100

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van
     Lees verder

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Geplaatst op Mon, 31 May 2021 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021
     Lees verder

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Geplaatst op Thu, 27 May 2021 05:00:00 +0100

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK
     Lees verder

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

Geplaatst op Thu, 27 May 2021 05:00:00 +0100

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een
     Lees verder

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

Geplaatst op Thu, 27 May 2021 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de
     Lees verder

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Geplaatst op Thu, 20 May 2021 05:00:00 +0100

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld.
     Lees verder

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

Geplaatst op Thu, 20 May 2021 05:00:00 +0100

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele
     Lees verder

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Geplaatst op Thu, 20 May 2021 05:00:00 +0100

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter
     Lees verder

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Geplaatst op Thu, 20 May 2021 05:00:00 +0100

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven
     Lees verder

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet

Geplaatst op Wed, 12 May 2021 05:00:00 +0100

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Werkgever hoeft werknemer geen verbetertraject aan te bieden omdat werknemer zich niet aan dat traject wil committeren

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst met een werkneemster wegens disfunctioneren zonder dat de werkneemster eerst een verbetertraject had doorlopen, omdat de werkneemster bleef volhouden...lees verder.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding als een arbeidsovereenkomst wordt beƫindigd nadat de arbeidsduur eerder gedwongen structureel en substantieel is verminderd?

Een werkgever moest aan een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst was opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid de transitievergoeding betalen op basis van het volledige loon van de...lees verder.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar gedrag

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar gedrag van de werkneemster en bepaalt daarbij dat de werkneemster geen recht heeft op de transitievergoeding. Bij het...lees verder.

Is werknemer ziek? Nee, zegt de arts van de arbodienst. Ja, zegt de verzekeringsarts van het UWV.

In een geschil tussen de arts van de arbodienst en de verzekeringsarts van het UWV over de vraag of een werknemer ziek was of niet, kiest de rechter de kant van de verzekeringsarts van het UWV,...lees verder.

Geen billijke vergoeding voor werknemer ondanks tekortschietende re-integratie-inspanningen van werkgever

Het enkele feit dat het UWV heeft geoordeeld dat de re-integratie-inspanningen van een werkgever op enig moment onvoldoende zijn geweest, betekent nog niet dat de werkgever zijn...lees verder.