Nieuws

Sloopauto's verkocht onder margeregeling

Geplaatst op Thu, 25 May 2023 05:00:00 +0100

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen.
     Lees verder

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Geplaatst op Thu, 25 May 2023 05:00:00 +0100

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze
     Lees verder

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Geplaatst op Thu, 25 May 2023 05:00:00 +0100

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De
     Lees verder

Ontbrekend instructieboekje

Geplaatst op Wed, 17 May 2023 05:00:00 +0100

Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm verschuldigd.
     Lees verder

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

Geplaatst op Wed, 17 May 2023 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te
     Lees verder

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Geplaatst op Wed, 17 May 2023 05:00:00 +0100

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een
     Lees verder

Tijdstip waardering nalatenschap

Geplaatst op Wed, 17 May 2023 05:00:00 +0100

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de
     Lees verder

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Geplaatst op Thu, 11 May 2023 05:00:00 +0100

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse
     Lees verder

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

Geplaatst op Thu, 11 May 2023 05:00:00 +0100

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of
     Lees verder

Teruggaafregeling bpm

Geplaatst op Thu, 11 May 2023 05:00:00 +0100

De Nederlandse Belastingdienst verleent een teruggaaf van bpm als de tenaamstelling van een motorrijtuig
     Lees verder

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

Geplaatst op Thu, 04 May 2023 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke
     Lees verder

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

Geplaatst op Thu, 04 May 2023 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt. Dat besluit is
     Lees verder

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

Geplaatst op Wed, 26 Apr 2023 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het belasten van overwinsten
     Lees verder

Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af

Geplaatst op Wed, 26 Apr 2023 05:00:00 +0100

In het zogenaamde Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van belastingheffing in box 3
     Lees verder

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

Geplaatst op Wed, 26 Apr 2023 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023
     Lees verder

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

Geplaatst op Thu, 20 Apr 2023 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 ingediend bij de Tweede
     Lees verder

Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

Geplaatst op Thu, 20 Apr 2023 05:00:00 +0100

De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar wordt verlengd
     Lees verder

Evaluatie laag tarief btw

Geplaatst op Thu, 20 Apr 2023 05:00:00 +0100

In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het verlaagde btw-tarief geËvalueerd. Onderzocht is de
     Lees verder

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

Geplaatst op Thu, 20 Apr 2023 05:00:00 +0100

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan de gevolgen voor de toepassing
     Lees verder

Beantwoording Kamervragen arbeidskorting

Geplaatst op Thu, 13 Apr 2023 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de effecten van de arbeidskorting
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Vorderingen van werkgever betreffende nakoming geheimhoudingsbeding afgewezen

Toen een werknemer bij een concurrent in dienst trad, vorderde de ex-werkgever in kort geding dat de werknemer het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst zou nakomen en dat de werknemer een...lees verder.

Arbeidsovereenkomst eindigt niet door het verrichten van passende arbeid bij een andere werkgever

Een werkgever werd veroordeeld om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met betaling van de transitievergoeding. Het verweer van...lees verder.

Werkgever moet ook loon betalen over tijd die een werknemer voor aanvang van de arbeid aanwezig moest zijn

Een werkgever moest ook loon betalen over de tien minuten per dag waarop de werknemer voor aanvang van zijn werkzaamheden aanwezig moest zijn, ook al werkte die werknemer in die tijd niet of maar...lees verder.

Billijke vergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst in verband met zwangerschap

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster niet had verlengd en die bij het opgeven van de reden daarvan melding had gemaakt van de bevalling en zorg voor het kind, moest...lees verder.

Ontbinding wegens wanprestatie van arbeidsovereenkomst van werknemer die reeds op staande voet is ontslagen

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij er in strijd met een verbod van nevenwerkzaamheden naast een full-time arbeidsovereenkomst nog twee andere arbeidsovereenkomsten op na houdt. De...lees verder.