Nieuws

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

Geplaatst op Thu, 26 Nov 2020 05:00:00 +0100

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een
     Lees verder

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

Geplaatst op Thu, 26 Nov 2020 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit
     Lees verder

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Geplaatst op Thu, 26 Nov 2020 05:00:00 +0100

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de
     Lees verder

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

Geplaatst op Thu, 26 Nov 2020 05:00:00 +0100

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk
     Lees verder

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

Geplaatst op Thu, 26 Nov 2020 05:00:00 +0100

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket
     Lees verder

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

Geplaatst op Thu, 19 Nov 2020 05:00:00 +0100

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet
     Lees verder

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

Geplaatst op Thu, 19 Nov 2020 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen,
     Lees verder

Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"

Geplaatst op Thu, 19 Nov 2020 05:00:00 +0100

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht
     Lees verder

Goedkeurend besluit 30%-regeling

Geplaatst op Thu, 19 Nov 2020 05:00:00 +0100

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring
     Lees verder

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

Geplaatst op Thu, 19 Nov 2020 05:00:00 +0100

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke
     Lees verder

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon
     Lees verder

Bijtelling privégebruik auto

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer
     Lees verder

Bijtelling privégebruik fiets

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het
     Lees verder

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste
     Lees verder

Investeringsaftrek

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een
     Lees verder

Voorkom belastingrente

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of
     Lees verder

Het salaris van de dga

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de
     Lees verder

Dividend voor de dga

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging
     Lees verder

Afdracht privégebruik

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van
     Lees verder

Doe tijdig suppletieaangifte

Geplaatst op Thu, 12 Nov 2020 05:00:00 +0100

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Oproepcontract omzetten in contract met vaste uren levert geen nieuwe arbeidsovereenkomst op

Toen de werknemer die een oproepcontract had het aanbod van de werkgever voor een vaste arbeidsomvang accepteerde, ontstond daardoor geen nieuwe arbeidsovereenkomst, die de vierde arbeidsovereenkomst...lees verder.

Geen transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemer als dienstverband niet helemaal slapend is

De werkgever was niet verplicht om de arbeidsovereenkomst met een werknemer aan wie een IVA-uitkering was toegekend te beëindigen en om daarbij de transitievergoeding te betalen, omdat (ondanks de...lees verder.

Wachttijd voordat werknemer na einde werkzaamheden het pand mag verlaten is werktijd

Werknemers mogen na sluitingstijd om veiligheidsredenen het bedrijfspand alleen gezamenlijk verlaten. De tijd die een werknemer daarom na het einde van zijn werkzaamheden moet besteden voordat hij...lees verder.

Bij de vraag of een arbeidsverhouding een arbeidsovereenkomst is speelt de bedoeling van partijen geen rol

Voordat de rechter bepaalt of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet is, moet hij eerst op basis van een uitleg van die overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen...lees verder.

Horecaondernemer aansprakelijk voor niet afgedragen loonheffing van schoonmaakbedrijf

Het personeel van een schoonmaakbedrijf stond niet onder leiding en toezicht van de horecaondernemer die eigenaar was van de restaurants die door het schoonmaakbedrijf werden schoongemaakt. Daarom...lees verder.