Nieuws

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

Geplaatst op Thu, 11 Jul 2024 05:00:00 +0100

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Er
     Lees verder

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

Geplaatst op Thu, 11 Jul 2024 05:00:00 +0100

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de
     Lees verder

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

Geplaatst op Thu, 11 Jul 2024 05:00:00 +0100

Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente Amsterdam een beschikking waarin de
     Lees verder

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

Geplaatst op Thu, 11 Jul 2024 05:00:00 +0100

Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane grond en woningen op de bovenliggende
     Lees verder

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

Geplaatst op Thu, 11 Jul 2024 05:00:00 +0100

De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeente Hilvarenbeek. Zijn
     Lees verder

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

Geplaatst op Thu, 04 Jul 2024 05:00:00 +0100

De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024
     Lees verder

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

Geplaatst op Thu, 04 Jul 2024 05:00:00 +0100

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het
     Lees verder

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland

Geplaatst op Thu, 04 Jul 2024 05:00:00 +0100

Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd in onroerende zaken.
     Lees verder

Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering financieel belang voor vergoeding immateriële schade

Geplaatst op Thu, 04 Jul 2024 05:00:00 +0100

Een persoon probeerde een vergoeding voor immateriële schade te verkrijgen door te stellen dat de
     Lees verder

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen

Geplaatst op Thu, 04 Jul 2024 05:00:00 +0100

Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan, die binnen de EU de wettelijke
     Lees verder

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

Geplaatst op Thu, 27 Jun 2024 05:00:00 +0100

Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland,
     Lees verder

Terugbetaling ten onrechte ontvangen vergoeding geen negatief loon

Geplaatst op Thu, 27 Jun 2024 05:00:00 +0100

De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld over de vraag of de terugbetaling van een onterecht
     Lees verder

Waardestijging woning belast in box 3?

Geplaatst op Thu, 27 Jun 2024 05:00:00 +0100

Een inwoner van Duitsland bezit een woning in Nederland. Naar aanleiding van het tumult omtrent box 3
     Lees verder

Verlaagd btw-tarief voor verhuur zeiljachten

Geplaatst op Thu, 27 Jun 2024 05:00:00 +0100

Een ondernemer biedt een 'all-in' jaarabonnement voor zeiljachten aan en meent dat het verlaagde
     Lees verder

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

Geplaatst op Thu, 20 Jun 2024 05:00:00 +0100

Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een belastingzaak in de
     Lees verder

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

Geplaatst op Thu, 20 Jun 2024 05:00:00 +0100

Een echtpaar kocht een villa, die voorheen als woonhuis en praktijkruimte van een huisarts diende, en
     Lees verder

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

Geplaatst op Thu, 20 Jun 2024 05:00:00 +0100

Een bv verstrekte in 2017 een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij, die zich midden in een
     Lees verder

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geplaatst op Thu, 20 Jun 2024 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor
     Lees verder

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

Geplaatst op Thu, 20 Jun 2024 05:00:00 +0100

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, verkocht in 2017
     Lees verder

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

Geplaatst op Thu, 13 Jun 2024 05:00:00 +0100

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Werkneemster vordert ten onrechte bij kantonrechter dat werkgever als eigenrisicodrager overgaat tot betaling van Ziektewetuitkering

Een werkgever en een werkneemster hadden een geschil over de vraag of e werkneemster ziek was toen haar arbeidsovereenkomst eindigde. De werkgever, die eigenrisicodrager was, betaalde daarom geen...lees verder.

Ontslag op staande voet wegens nevenwerkzaamheden

Een werkneemster was terecht op staande voet ontslagen wegens het verzwijgen van een tweede dienstbetrekking, het niet geven van openheid daarover toen daarnaar werd gevraagd en het werken in die...lees verder.

Geen ontbinding van arbeidsovereenkomst van werkneemster die zich bewust ten onrechte ziek had gemeld

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster die zich ten onrechte ziek had gemeld om een bruiloft te kunnen bijwonen, kon niet worden ontbonden. Het opzegverbod tijdens ziekte stond daaraan in de...lees verder.

Ontslag op staande voet wegens onterechte ziekmelding

Door, ondanks uitdrukkelijke waarschuwing van de werkgever om dat niet te doen, op een druk moment van één van de drukste dagen van het jaar naar huis te gaan op basis van een ziekmelding in...lees verder.

Beveiliger die zich als zelfstandige verhuurt is niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst

De overeenkomsten tussen een tweetal gelieerde opdrachtgevers en een beveiliger waren geen arbeidsovereenkomsten, vanwege de vrijheid van de beveiliger om de overeengekomen werkzaamheden al dan niet...lees verder.