Nieuws

Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Geplaatst op Thu, 30 Jun 2022 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende fiscale
     Lees verder

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

Geplaatst op Thu, 30 Jun 2022 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het
     Lees verder

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

Geplaatst op Thu, 30 Jun 2022 05:00:00 +0100

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek
     Lees verder

Wet betaald ouderschapsverlof

Geplaatst op Thu, 30 Jun 2022 05:00:00 +0100

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en
     Lees verder

Bezwaarschrift in vreemde taal

Geplaatst op Thu, 30 Jun 2022 05:00:00 +0100

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een
     Lees verder

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

Geplaatst op Thu, 23 Jun 2022 05:00:00 +0100

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers
     Lees verder

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

Geplaatst op Thu, 23 Jun 2022 05:00:00 +0100

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het
     Lees verder

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Geplaatst op Thu, 23 Jun 2022 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
< Invoering >     Lees verder

Extra verhoging minimumloon per 2023

Geplaatst op Thu, 23 Jun 2022 05:00:00 +0100

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los
     Lees verder

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Geplaatst op Thu, 23 Jun 2022 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den
     Lees verder

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

Geplaatst op Thu, 16 Jun 2022 05:00:00 +0100

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor
     Lees verder

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Geplaatst op Thu, 16 Jun 2022 05:00:00 +0100

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die
     Lees verder

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

Geplaatst op Thu, 16 Jun 2022 05:00:00 +0100

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid
     Lees verder

Aanvragen TVL startende ondernemers

Geplaatst op Thu, 16 Jun 2022 05:00:00 +0100

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het
     Lees verder

Moties inzake rechtsherstel box 3

Geplaatst op Thu, 16 Jun 2022 05:00:00 +0100

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft
     Lees verder

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

Geplaatst op Thu, 16 Jun 2022 05:00:00 +0100

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het
     Lees verder

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

Geplaatst op Thu, 09 Jun 2022 05:00:00 +0100

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en
     Lees verder

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Geplaatst op Thu, 09 Jun 2022 05:00:00 +0100

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de
     Lees verder

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

Geplaatst op Thu, 09 Jun 2022 05:00:00 +0100

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter voorkoming van
     Lees verder

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

Geplaatst op Thu, 09 Jun 2022 05:00:00 +0100

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Stageovereenkomst van BBL-leerling is in feite een arbeidsovereenkomst

Een werkgever die met een BBL-leerling naast de praktijkovereenkomst een stageovereenkomst had gesloten en deze tussentijds beëindigde, moest aan de leerling een schadevergoeding betalen omdat de...lees verder.

Over welk bedrag aan loon moet de transitievergoeding van de arbeidsongeschikte werknemer worden berekend?

De werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer had opgezegd wegens het feit dat de werknemer langer dan twee jaar ziek was, moest de hoogte van de transitievergoeding berekenen op basis...lees verder.

Geen recht op Ziektewetuitkering voor zieke werknemer tijdens seizoenswerkloosheid vanwege bestaan van arbeidsovereenkomst

Een werkneemster met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had met haar werkgever afgesproken dat zij tijdens het winterseizoen niet zou werken. In die periode had zij wel recht op een...lees verder.

Arbeidsovereenkomst vernietigd wegens dwaling vanwege verzwijgen arbeidsongeschiktheid

Een werkgever had terecht wegens dwaling de arbeidsovereenkomst vernietigd van een werkneemster die bij de indiensttreding had verzwegen dat zij bij haar vorige werkgever ziek uit dienst was...lees verder.

Vordering tot betaling van overuren afgewezen omdat werknemer eerder om die betaling had moeten vragen

De vordering van een werknemer tot betaling van overuren werd afgewezen, omdat hij niet eerder bij de werkgever had geklaagd dat niet al zijn overuren werden uitbetaald. De “klachtplicht” is...lees verder.