Nieuws

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Geplaatst op Thu, 13 Jan 2022 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten
     Lees verder

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Geplaatst op Thu, 13 Jan 2022 05:00:00 +0100

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden
     Lees verder

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Geplaatst op Thu, 13 Jan 2022 05:00:00 +0100

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die
     Lees verder

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

Geplaatst op Thu, 13 Jan 2022 05:00:00 +0100

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven
     Lees verder

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

Geplaatst op Thu, 06 Jan 2022 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP)
     Lees verder

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Geplaatst op Wed, 05 Jan 2022 05:00:00 +0100

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende
     Lees verder

Tarieven en heffingskortingen 2022

Geplaatst op Wed, 05 Jan 2022 05:00:00 +0100

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als
     Lees verder

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

Geplaatst op Thu, 23 Dec 2021 05:00:00 +0100

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal
     Lees verder

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

Geplaatst op Thu, 23 Dec 2021 05:00:00 +0100

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022,
     Lees verder

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed

Geplaatst op Thu, 23 Dec 2021 05:00:00 +0100

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze
     Lees verder

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022

Geplaatst op Thu, 23 Dec 2021 05:00:00 +0100

De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het tweede kwartaal van
     Lees verder

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

Geplaatst op Thu, 16 Dec 2021 05:00:00 +0100

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022
     Lees verder

Premiepercentages zorgverzekering 2022

Geplaatst op Thu, 16 Dec 2021 05:00:00 +0100

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge
     Lees verder

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Geplaatst op Thu, 16 Dec 2021 05:00:00 +0100

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de
     Lees verder

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

Geplaatst op Thu, 16 Dec 2021 05:00:00 +0100

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde
     Lees verder

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

Geplaatst op Thu, 09 Dec 2021 05:00:00 +0100

Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is
     Lees verder

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Geplaatst op Thu, 09 Dec 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de
     Lees verder

Geen bron van inkomen door inactiviteit

Geplaatst op Thu, 09 Dec 2021 05:00:00 +0100

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is deelname
     Lees verder

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Geplaatst op Thu, 09 Dec 2021 05:00:00 +0100

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met
     Lees verder

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Geplaatst op Thu, 09 Dec 2021 05:00:00 +0100

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen,
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Recht op loon van werknemer die thuis moet blijven omdat hij verkouden is

Een werknemer die langdurig claimde dat hij vanwege de RIVM-richtlijnen niet kon komen werken aangezien hij verkouden was, had aanvankelijk nog recht op loon maar later niet meer, omdat hij had...lees verder.

Werkgever mag weigeren een werknemer die niet gevaccineerd is en zich niet wil laten testen tot het werk toe te laten

Een dansgezelschap mocht weigeren om een danser die niet gevaccineerd was en die ook weigerde om zichzelf te testen, tot het werk toe te laten. De werknemer had daarbij ook geen recht op loon. Bij...lees verder.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering om mondkapje te dragen

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer die, ondanks herhaalde aanmaning en waarschuwing, weigerde een mondkapje tijdens het werk te dragen. Omdat de omstandigheden van het...lees verder.

Schadevergoeding UWV wegens onzorgvuldig deskundigenoordeel

Het UWV handelt onrechtmatig ten opzichte van een werkgever door een gebrekkig deskundigenoordeel af te geven. Het UWV moet daarom 40% van de schade vergoeden die de werkgever heeft geleden in de...lees verder.

Ontslagname of ziekmelding?

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd om medische redenen, claimde later dat hij de arbeidsovereenkomst niet had opgezegd maar dat hij zich ziek had gemeld. Dat geloofde de rechter...lees verder.