Nieuws

Nieuwe coronamaatregelen - TVL

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze
     Lees verder

Aanpassing NOW

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de
     Lees verder

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor
     Lees verder

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

TOA Krediet Voor ondernemers, die met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord hun
     Lees verder

Coronamaatregelen loonheffingen

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

Gebruikelijk loon dga Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voor hun bv, dienen ten
     Lees verder

Urencriterium 2021

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium.
     Lees verder

Overige maatregelen coronacrisis

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

Evenementensector Voor de evenementensector wordt een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen
     Lees verder

Coronamaatregelen particulieren

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

Betaalpauze hypotheek De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor
     Lees verder

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch
     Lees verder

Coronamaatregelen omzetbelasting

Geplaatst op Mon, 25 Jan 2021 05:00:00 +0100

In verband met de coronacrisis gelden in de omzetbelasting enkele afwijkende regelingen. De toepassing
     Lees verder

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Geplaatst op Thu, 21 Jan 2021 05:00:00 +0100

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen.
     Lees verder

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Geplaatst op Thu, 21 Jan 2021 05:00:00 +0100

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is
     Lees verder

Aanhorigheden bij woning

Geplaatst op Thu, 21 Jan 2021 05:00:00 +0100

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het
     Lees verder

Auto als verplicht privévermogen

Geplaatst op Thu, 21 Jan 2021 05:00:00 +0100

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het
     Lees verder

Pilot webmodule DBA gestart

Geplaatst op Thu, 14 Jan 2021 05:00:00 +0100

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door
     Lees verder

Verlenging afspraken grensarbeiders

Geplaatst op Thu, 14 Jan 2021 05:00:00 +0100

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over
     Lees verder

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Geplaatst op Thu, 14 Jan 2021 05:00:00 +0100

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het
     Lees verder

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

Geplaatst op Thu, 07 Jan 2021 05:00:00 +0100

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als
     Lees verder

Wijzigingen loonbelasting 2021

Geplaatst op Thu, 07 Jan 2021 05:00:00 +0100

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers
     Lees verder

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Geplaatst op Thu, 07 Jan 2021 05:00:00 +0100

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Geen uitkering voor dga die vrijwillig verzekerd was op grond van de Ziektewet

Een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. die zich vrijwillig verzekerd had voor de Ziektewet had bij uitval wegens ziekte geen recht op uitkering, omdat hij als werknemer van zijn B.V. recht had...lees verder.

Werkgever treft onvoldoende beschermingsmaatregelen tegen besmetting met coronavirus

Een werknemer die geweigerd had te komen werken zo lang de werkgever niet voldoende beschermingsmaatregelen had getroffen tegen besmetting met het coronavirus, had recht op loon omdat de werkgever...lees verder.

Dwaling bij aangaan van arbeidsovereenkomst met werkneemster die al arbeidsongeschikt was

Omdat de werkneemster bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet hoefde te weten dat zij ongeschikt zou zijn voor de te verrichten werkzaamheden, kon de werkgever de arbeidsovereenkomst niet...lees verder.

Twee dagen gewerkt maar geen arbeidsovereenkomst

Omdat geen sprake was van overeenstemming over de duur van de arbeidsovereenkomst, was een arbeidskracht die zijn werkzaamheden had aangevangen voordat de aan hem voorgelegde schriftelijke...lees verder.

Omzetting van arbeidsovereenkomst in managementovereenkomst houdt stand

Een aandeelhouder die mee had gewerkt aan de omzetting van zijn arbeidsovereenkomst in een managementovereenkomst met zijn persoonlijke houdstermaatschappij, had daarmee de bescherming van het...lees verder.